محتوای همیشه سبز چیست؟

محتوای همیشه سبز چیست؟

محتوای همیشه سبز به محتوایی گفته می‌شود که در تمامی زمان‌ها و دوره‌ها کهنه نمی‌شود و همواره ارزش و اهمیت خود را تحت عنوان محتوای همیشه سبز حفظ می‌کند. ... ادامه مطلب
بک لینک «Backlink» چیست؟

بک لینک «Backlink» چیست؟

بک لینک توسط مسئول IT هر شرکت با نوعی زیبایی شناسی خاص در محتوا گنجانده می‌شود. افزایش بک‌لینک، به معنای افزایش بازدید کننده و افزایش نرخ تبدیل خواهد بود. ... ادامه مطلب