تفاوت net. و com.

تفاوت net. و com.

اگر بخواهیم بارزترین تفاوت net. و com. را بیان کنیم باید بگوییم که فقط اهداف این برنامه‌‎ها متفاوت است ... ادامه مطلب