تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی (PPC)

در تبلیغات کلیکی صاحبان کسب و کار محصولات خود را در رسانه‌های ناشران منتشر می‌کنند و به ازای هر کلیک انجام شده بر روی تبلیغات خود هزینه پرداخت می‌کنند. ... ادامه مطلب